Våre ansatte

Her finner du oversikt over våre avdelinger og ansatte. I tillegg til våre ansatte i Oslo har Actis stedlig representant ved Eurocare-kontoret i Brussel. 

Du kan også kontakte vårt sentralbord på telefon 23 21 45 00. 
Åpningstider: 09.00 – 14.30 (sommertid) og 09.00 – 15.00 (vintertid).

Fagavdelingen

Inger Lise Hansen

Generalsekretær
+47 901 24 673

Kristine Borge

Leder for fag og samfunn
+47 901 24 673

Stig Erik Sørheim

Internasjonal leder
+47 971 19 714

Mai Lene Fløysvik Hæåk

Politisk rådgiver
+47 905 50 655

Marte Øien

Politisk rådgiver
+ 47 953 00 721

Frode Kaafjeld

Kommunikasjonsrådgiver senior
+ 47 900 72 863

Anne Hofmo Bjølgerud

Kommunikasjonsrådgiver senior
+47 412 00 987

Astrid Løland Ørbæk

Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)
+ 47 452 54 854

Vidar Fredriksen

Faglig rådgiver
+ 47 918 32 601

Wilhelmine Lund Braathen

Faglig rådgiver
+ 47 934 23 844

Økonomi

Helder Fernandes

Økonomisjef
+47 920 49 222

Bente Sandberg

Kontorleder
+47 906 12 360

Katrine Isaksen

Økonomikonsulent senior
+47 232 14 512

Jasmin Bratic

Økonomikonsulent
+47 950 96 483

Line Westbye Smith

Økonomikonsulent
+ 47 232 14 500

Violetta Anderson

Økonomikonsulent
+ 47 939 81 005

Mark Chapman

Seniorrådgiver
+ 47 928 38 870