Styret

Styret i Actis velges av kongressen, som avholdes hvert andre år.

Styret

Arne Johannessen

Leder

Hanne Cecilie Widnes

Nestleder

Arne Bygstad

Styremedlem

Jan Erik Bresil

Styremedlem

Kjetil Haga

Styremedlem

Terje Turøy

Styremedlem

Wenche Walderhaug Midjord

Styremedlem

Marie Jahren Fludal

Styremedlem

Suad Abdi

Styremedlem

Marit Barene

Varamedlem

Roger Karlsen

Varamedlem

Elisabeth Kristoffersen

Varamedlem