Stadig flere unge tester narkotika

Årets Ungdataundersøkelse viser en tydelig økning i ungdoms narkotikabruk fra 2014 frem til i dag.

Publisert: 23. august 2022
Sist oppdatert: 17. september 2022
Nærbilde av ungdomsgutt.

Actis´ viktigste bekymring er at modellen som er foreslått, ikke fanger opp ungdom godt nok. Foto: Shutterstock.

- Vi er svært bekymret for at vi ikke klarer å snu denne trenden, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis. - Hva blir konsekvensene hvis det fortsetter sånn? Hvor er vi om 5, 10 eller 15 år?

Mer kokainbruk

Undersøkelsen viser at bruk av hasj i løpet av årene fra 2014 til 2022 har økt fra 14 til 18 prosent blant gutter og 9 til 13 prosent blant jenter. Bruken av andre illegale rusmidler har økt fra 3 til 8 prosent blant guttene, altså nesten en tredobling.

Dette bekrefter det bildet som helsesykepleiere, politi og SLT-koordinatorer beskriver fra sitt arbeid ute i felten. Flere av disse peker på at det er særlig kokainbruken som øker.

Mangler kunnskap

Mange unge er ikke klar over risikoen de tar ved å bruke narkotika. Det fremkommer av CANN 2021-studien, som viser at en stor del av unge i videregående skole er usikre på hvilke konsekvenser cannabisbruk kan ha.

- Derfor trengs det bedre rusundervisning i skolen, mener Inger Lise Hansen. - De unge må være klar over hva det innebærer å teste ut cannabis, kokain elle MDMA. Da må undervisningen starte tidlig, helst allerede på barneskolen.

Hun legger til at dette forutsetter at lærere og andre som arbeider tett på de unge, må settes bedre i stand til å oppdage og veilede de som sliter med rus. For å lykkes med dette arbeidet, må utdanningen gå enda dypere i rustematikken. Et kunnskapsløft her er noe vil alle tjene på, sier hun.

Dropper organiserte fritidsaktiviteter

Årets Ungdataundersøkelse viser en markert nedgang i andelen av ungdom som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Endringene er størst blant elevene på ungdomstrinnet, med en nedgang på syv til åtte prosentpoeng siden 2015.

De som slutter med organisert idrett i løpet av ungdomstiden, står i større grad i fare for å bruke rusmidler eller være involvert i regelbrudd (Bakken, Idrettens posisjon i ungdomstida: Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten, 2019). Også den mye omtalte Islandsmodellen peker på hvor viktig det er å tilrettelegge for at unge har givende aktiviteter å fylle fritiden med.

- Regjeringen må få på plass universelle ordninger som støtter barn og unge som vil drive med organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Da må pengene følge barna, og ikke gis til kommunen som en søkbar pott, slik det er nå, mener Inger Lise Hansen.

Røde Kors er inne på det samme i sin ferske PULS 2022-rapport.

Vi skal ikke glemme at Ungdata 2022 viser at de fleste ungdommer i Norge tross alt har det bra. De færreste har mange psykiske plager, og bare et mindretall rapporterer om stor grad av ensomhet.

Les også: Fritidsklubbene bør styrkes, ikke legges ned.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler